نمایش 1 - 2 از 2
آمار دقیقی از ضریب آسیب پذیری زنان و دختران جوان در فضای مجازی وجود ندارد،اما با نگاهی اجمالی بر اخبار رسانه ها،به روشنی در می یابیم که شدت صدمات و آسیب هایی که دختران و زنان جوان در چنین فضایی متحمل می شوند به مراتب عمیق تر از پسران یا آقایان است.
ارزش دلار در زندگی اقتصادی باید شکسته شود/
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای همه جانبه استکبار جهانی به سرکردگى آمریکا در سالهای اخیر، بار دیگر نگاه کارشناسان و مردم را در کشورمان به ساخت درونی نظام و استحکام اقصاد داخلی که رهبری با بیانی دقیق سالها از آن با نامهای مختلف، بویژه اقتصاد داخلی و مقاومتی یاد میکنند، جلب کرده است.