نمایش 1 - 2 از 2
همایش توجیهی شوراهای پایگاه مقاومت بسیج خواهران وبرداران بصورت جداگانه در مدرسه عفاف وتوحید برگزار شد در این همایش ابتدا سرگرد شیرزاد مسئول طرح وبرنامه ناحیه رزن به گزاراشی از برنامه های سال 94 ارائه داشت ودر ادامه فرمانده سپاه ناحیه رزن اهداف بسیج و سپاه در پایگاههای مقاومت را برای شرکت کنندگان تشریح کرد .
02/28/1394 - 12:15
کمی هم خجالت بکشیم...
اگر این را می نویسم دلیلش این نیست که نسل اندر نسل ما با سگ جماعت مشکل داشته و آن را باعث و بانی تمام بدبختی های ملت می دانسته بلکه برعکس خوب می دانیم حیوانی مفید تر و وفادارتر از سگ در نظام خلقت آفریده نشده و تا آنجا که می شود باید در مصارف صحیح مانند پاسبانی، زلزله، شکار، کمک به پلیس و سایر موارد از این حیوان بهره برد.
09/12/1393 - 10:58
اشتراک در فرمانده ی سپاه شهرستان رزن،                    سرهنگ براتزاده،           صبح رزن