نمایش 1 - 1 از 1
افزایش افسار گسیخته ی قیمت گوشت طی روزهای اخیر به نحوی بوده است که به جرئت می توان از این کالا به عنوان طلای خوراکی در سبد خانوار یاد کرد.
10/19/1395 - 16:56
اشتراک در گوشت