نمایش 1 - 4 از 4
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به دپودام توسط دامداران باتوجه به عیدقربان گفت:متاسفانه از اول مرداد ماه دوباره شاهد افزایش قیمت گوشت در بازاربوده‌ایم، چرا که آنچه در بازارمشاهده می‌باشد.
05/08/1396 - 21:54
نفوذ فناوری به صنایع غذایی؛
یکی از حوزه هایی که شاهد بیشترین میزان تغییر در آینده خواهد بود، صنعت مواد غذایی است، به طوری که اوج گیری روش های مختلف مانند مهندسی ژنتیک در این مسیر تاثیر خواهد گذاشت.
11/06/1395 - 08:51
قیمت گوشت هنوز در بالاترین رقم خود در سال‌های اخیر قرار دارد و خبر و وعده عرضه گوشت‌های وارداتی در بازار همدان نیز نتوانست تاثیری در این بازار داشته باشد.
11/02/1395 - 13:24
افزایش افسار گسیخته ی قیمت گوشت طی روزهای اخیر به نحوی بوده است که به جرئت می توان از این کالا به عنوان طلای خوراکی در سبد خانوار یاد کرد.
10/19/1395 - 16:56
اشتراک در گوشت