نمایش 1 - 1 از 1
علی ضیاء
مجری برنامه فرمول یک اظهار داشت که آلودگی هوای تهران باعث مشکلات تنفسی برای وی شده است.
10/21/1395 - 15:20
اشتراک در علی ضیا