آخرین اخبار

پربیننده ها

تاریخ : 23. آذر 1393 - 8:53   |   کد مطلب: 11413

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/500693715-1-karbala%20(1).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/27275076-3-karbala%20(30).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/777896312-3-karbala%20(6).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/490412158-3-805383555-2-karbala%20(23).JPG

(زوار در مسیر راهپیمایی در وقت استراحت شبانه به قرائت دست جمعی قرآن می پردازند)

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/997645776-2-karbala%20(35).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/720741565-2-karbala%20(14).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/718796647-1-37749244-3-karbala%20(33).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/13161968-2-karbala%20(11).JPG

(بسیاری از مواکب عراقی مزین به نام مختار ثقفی، سردار نامدار شیعه است. صحنه های سریال مختارنامه به وسیله ویدئو پروژکتور برای زوار پخش می شود و این سریال بسیار محبوب است)

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/490412158-2-777896312-1-karbala%20(4).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/537377468-1-karbala%20(16).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/37749244-2-karbala%20(32).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/238355525-1-37749244-1-karbala%20(31).JPG

(راهپیمایی شبانه در جاده حله - کربلا)

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/430127273-1-karbala%20(19).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/430127273-2-karbala%20(20).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/66960709-2-karbala%20(26).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/27275076-1-karbala%20(28).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/537377468-3-karbala%20(18).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/997645776-1-karbala%20(34).JPG

 

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/777896312-2-karbala%20(5).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/720741565-1-karbala%20(13).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/537377468-2-karbala%20(17).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/66960709-1-karbala%20(25).JPG

(ماساژ زائران و درمان تاول هایشان توسط خدام)

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/500693715-2-karbala%20(2).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/255734539-3-karbala%20(9).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/13161968-3-karbala%20(12).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/13161968-1-karbala%20(10).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/805383555-1-karbala%20(22).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/490412158-1-500693715-3-karbala%20(3).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/805383555-3-karbala%20(24).JPG

(پذیرایی شبانه روزی از زوار در جاده حله - کربلا)

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/718796647-2-66960709-3-karbala%20(27).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/997645776-3-karbala%20(36).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/27275076-2-karbala%20(29).JPG

(خدمت رسانی داوطلبانه پزشکان و دانشجویان عراقی رشته پزشکی به زوار)

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/718796647-3-255734539-1-karbala%20(7).JPG

(تصاویر رهبر معظم انقلاب در کوچه های کربلا و نجف)

دیدگاه شما

کانال خبری تلگرامی صبح رزن