آخرین اخبار

تاریخ : 21. ارديبهشت 1394 - 7:20   |   کد مطلب: 13145
به بهانه برگزاری همایش ملی بحران آب در دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ:
نگاهی بر مشکلات منابع آب کشور
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت که مقرر گردیده در شهریور ماه سال94 در دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ برگزار گردد، نقش مؤثری در استفاده بهتر از منابع آبی کشور خواهد داشت.

صبح رزن به نقل از کورنگ: میانگین بارندگی در ایران حدود یک سوم میانگین جهانی و تبخیر در آن سه برابر میانگین جهانی است. از نظر شرایط اقلیمی نیز ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر بیش از 90 درصد تولیدات زراعی و باغی کشور، متکی به کشاورزی آبی است و بخش دیم سهم اندکی در این تولیدات دارد.
در حال حاضر حدود 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و حدود 8 درصد ما بقی در بخش های مصارف خانگی، صنعت و . . . استفاده می شود. همچنین حدود80 درصد آب مصرفی در کشور از آب های زیر زمینی تامین می شود و سایر آب های موجود(آب های سطحی و آب های نامتعارف) سهم کمی در تامین آب مورد نیاز را دارد.
 لذا این خود موجب آن شده در استان هایی نظیر همدان در 27 سال گذشته بطور متوسط سالانه حدود یک متر افت سطح ایستابی را در آبخوانهای استان شاهد باشیم. نشست سطح دشت ها، ایجاد فروچاله ها، کاهش کیفیت و کمیت آب آبخوانها، خشک شدن قنات ها و چشمه ها و . . . را می توان از آثار سوء وضعیت فوق دانست.
بنابراین در چنین شرایطی نگاه تخصصی، علمی و دلسوزانه به شرایط کنونی و تلاش در جهت ارائه راهکارهای مناسب و همچنین تلاش در جهت مدیریت بهتر منابع آبی کشور، امری ضروری بوده که این خود بدون همدلی و همزبانی مردم عزیز و مسئولین کشورمان و مشارکت همه جانبه در انجام این مهم، میسر نخواهد بود.
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت که مقرر گردیده در شهریور ماه سال94 در دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ برگزار گردد، می تواند نقشی مؤثری در رسیدن به اهداف فوق و استفاده بهتر از منابع آبی کشور داشته باشد.
در پایان بر خود لازم می دانیم از تمامی عزیزانی که در فرایند انجام این همایش تلاش می کنند، تقدیر و تشکر نماییم.
حجت علیخانی- رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رزن

دیدگاه‌ها

اولا 6 درصد مردم مصرف دارند که زیاد نیست پس عامه مردم در این فاجعه بی تقصیرند . پس تقصیر مدیران علی الخصوص مدیران شهرستان هست که برای عده ای امتیاز ویژه غاعلند مگر کشاورزی آبی برای چند نفر شغل ایجاد کرده. مگر درامد ان عاید شهرستان می شود با حفر این چاهها تا بحال مردم از گشنگی می مردند از حالا به بعد از تشنگی میمیرند.

دیدگاه شما

کانال خبری تلگرامی صبح رزن