نمایش 301 - 310 از 343
وقتش شده این درخت سی ساله میوه دهد. او در یک خطِّ پرفرازونشیبِ سیاسی و اجتماعی از آثارِ منتقدِ انقلابیِ نیمه‌مأیوس، عبور کرد و به «چ» رسید. وقتش است حاتمی‌کیا به ما بگوید انسانِ ایرانیِ امروزی کیست و کجاست و چه می‌کند و قرار است چه کند.
اختصاصی/
آوینی کاش بودی و میدیدی چگونه پیش گویی هایت درست درآمده است. کاش میدیدی که چگونه کم کم عقل غربی بر شهر سیطره یافته، کاش بودی برایمان باز هم از مرگ آگاهی مولایمان علی میگفتی. کاش بودی از صبح دوکوهه برایمان مینوشتی، کاش بودی برایمان از غربت غریب انسان و فطرت و خدا در جامعه و هنر منظومه ی تفکر امروز میگفتی.
دولت‌ها و مردم دنیا، می‌پذیرند که ایران انعطاف‌های معقولی ورزید، اما زیاده خواهی امریکا و اسرائیل مانع از توافق شد. پس از این مذاکرات، چیزی به نام اجماع جهانی علیه ایران، روی کاغذ هم وجود نخواهد داشت.
اقدام نظامی عربستان و متحدینش علیه سرزمین یمن، یک تجاوز نظامی آشکار است؛ تجاوزی که از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و نظامی قابل بررسی است.
نوروز مناسبتی است که کتاب تاریخ آن دارای ورق های بسیاری است و به عنوان فرصتی بزرگ برای دگرگون شدن تلقی می شود. فرصتی که در آن چیز های زیادی و یا شاید همه چیز تغییر می کند و یا حداقل زمینه برای این امر محیاست.
اوایل اسفند ماه بود که بوروکراسی اداری دامنمان را گرفت.تا جایی که این کاغذ ها مرا با خود به سمت دمق کشاند. وقتی در شهر رزن به سمت سه راهی دمق رسیدم....
آیت الله صافی گلپایگانی در یادداشتی تصریح کرد:گرامی‌داشت فاطمیه و مواضع فاطمه، سیره ، زهد، عبادت، علم و حکمت آن حضرت باید همیشه جزء برنامه‌ها باشد.
مظلومیت فرهنگ در شهرستان رزن/ بخش اول؛
مظلومیت فرهنگ در سطح کشور ما و تبع آن مظلومیت شدیدتر در شهرستان رزن موضوعی است که در ظاهر همگان آن را قبول دارند اما به وقت عمل است که متاسفانه اراده ها آنطور که باید به حرکت در نمی آید.
باز هم به 14 فوریه (25 بهمن )نزدیک می شویم. و پیام های تبریک این روز بیشتر از گذشته در فضای مجازی به چشم می خورد.
چرا حضرت امام در روز ١٢بهمن در جمله ابتدایی سخنرانی‌شان در بهشت زهرا از شهدای نهضت و پدرومادرانشان نام می‌برند؟ چرا امام در بندهای انتهایی وصیت‌نامه خود دوباره از مقام شهادت و شهیدان سخن می‌گویند؟

صفحه‌ها