نمایش 1 - 10 از 408
هر روز در فضای مجازی، شاهد آن هستیم که به اسم ژن خوب، انتصابهایی که به نحوی وابستگی به چهره های سرشناس دارند مطرح و تخطئه می شوند. به نظرم توجه به چند نکته ضروری است.
ادامه برجام بدون آمریکا و یا اعتماد به اروپا پس از بریدن از آمریکا رفتاری است که متاسفانه به نظر می رسد رسانه ها و حامیان دولت در پس از سخنان وقیحانه ترامپ در سر دارند.
تاکید رهبری بر عدم خوشبینی به مذاکره با آمریکا به عنوان کشوری استکباری و سفاک در طی مذاکرات هسته ای را میتوان یکی از مهمترین درس ها سیاسی در رفتار دیپلماتیک دنیای امروز به شمار آورد.
مسیر روزهای آینده بشدت به رفتار ایران وابسته است. آمریکا اکنون عملا از برجام خارج شده و مسیر آینده خود را بر اساس نوع واکنش ایران تنظیم خواهد کرد. هیچ چیز برای آمریکا مهم‌تر از این نیست که جامعه و حکومت در ایران را به دو دسته موافقان و مخالفان مذاکرات بر سر برنامه موشکی و منطقه‌ای تقسیم کند.
ترامپ با اعلام عدم پایندی ایران به برجام و سپردن توافق به کنگره، عملا برجام را به لبه پرتگاه مرگ برد. اهداف ترامپ از این نبرد محاسباتی و جنگ ادراکی چیست؟
توزیع سهام عدالت یکی از شعارها انتخاباتی محمود احمدی نژاد در سال 84 ب.د که پس از چند سال و با واگذار سهام بخشها از شرکتها و کارخانجات سود آور کشور به حدود 43 ملیون نفر از مردم به ان وعده تحقق بخشید.
نگاهی به برخی سخنان در خصوص خروج آمریکا از برجام؛
منطق برخی آقایان در ادامه برجام بدون آمریکا و با وجود خروچ ترامپ دیوانه از این معاهده چند جانبه بین المللی نه تنها از هیچ منطق عقلانی و علمی در دنیای سیاست پیروی نمیکند بلکه الفبای غیرت را نیز پشت سر گذاشته است.
عزاداری ،احیای خط خون وشهادت و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است .
رهبری با تعیین ماموریت خطیر برای مجلس خبرگان،که می‌توان آنرا به نوعی مشارکت دادن خبرگان در یکی از مهمترین وظائف رهبری دانست،سطح این مجلس را از یک مجلس مقطعی که فقط در یک بزنگاهی نقش‌آفرین می‌شود، به مجلسی مستمرا" فعال و اثربخش ارتقا دادند.
پردۀ هشتم
در یکی از منازل، امام حسین کلمۀ استرجاع (انا لله و انا الیه راجعون) بر زبان جاری کرد... وقتی علی اکبر از علت پرسید حضرت جواب داد الآن در خواب به من خبر دادند همینطور که شما منزل به منزل می روید، مرگ هم در پی شما می آید...

صفحه‌ها