نمایش 1 - 3 از 3
حاجی‌بابایی: برای تعیین استاندار همدان با وزیر کشور دیداری نداشتم
‌نسبت به وضعیت استان همدان حساس هستم
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه ‌نسبت به وضعیت استان همدان حساس هستم،گفت:‌ برای تعیین استاندار همدان با وزیر کشور دیداری نداشتم.
07/20/1396 - 18:26
از ديرباز تا كنون خانواده اولين و مهمترين پايگاه تربيتي هر جامعهاي محسوب ميشود كه مادران در اين ميان داراي جايگاه ويژهاي بوده و نقش اساسي را در پرورش تفكر و رفتار فرزندانشان ايفا ميكنند. سهم مادران در فرهنگ سازي و انتقال ارزشها از نسلي به نسل ديگر، در يك جامعه، از همهي عوامل ديگر بيشتر است.
10/18/1395 - 13:23
دلیل پیشرفتهای علمی و صنعتی امریکا در ۱۵۰سال اخیر، بکارگیری #اقتصاد_مقاومتی است
10/14/1395 - 14:22
اشتراک در اقتصاد مقاومتی