نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه جدید شهرستان رزن در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت:با توجه به اینکه رزن زادگاه فقاهت ، مرجعیت و مهد ایثار و شهادت می باشد برنامه های مهمی برای این شهرستان عالم و شهید پرور در نظر داریم.
10/15/1395 - 21:57
اشتراک در امام جمعه شهرستان رزن،صبح رزن،طاهری،حوزه علمیه قم