نمایش 81 - 90 از 343
اندر حکایت افرادی که از گفتن مرگ بر آمریکا طفره می روند
فراموش کرده اند یا خود را به فراموشی زدن؟ خوابیده اند یا خود را به خواب زده اند؟ ندیده اند یا نگاه نکرده اند؟ واقعا کدام یک از دو حالت این سوال ها بیانگر حال امروز کسانی است که ته دلشان راضی نیستند شعار «مرگ بر آمریکا» داده شود؟
سلسه یادداشتهای سینما در گذز زمان/1
وقتی داروین در سال 1858نظریه ی تکامل زیستی را مطرح کرد بسیاری پنداشتند که وی ارکان علم زیست شناسی و حتی اعتقادات مذهبی برخواسته از کتاب مقدس را -که تقریبا در دوران شکوه مذهب کاتولیک قرار داشت- زیرو زبر کرده است.
یامین پور در اینستاگرامش نوشت:
«ناجی ملت ایران از زایمان خیابانی» که امروز همنوا با تکفیری‌ها سرداران حرم را نشانه گرفته، هیچ فکر می‌کند اگر این جان ‌برکفان نبودند، شاید الان چشم‌پزشک مخصوص «خلیفه داعشیان» بود؟
ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبری انقلاب باعث اظهار نظرهای افراد ساختارشکنی نظیر تاجرنیا و دیگر تجدیدنظر طلبانی شده است که بارها ثابت کرده اند هیچ اعتقاد عملی به اصل اساسی نظام و جمهوریت نظام ندارند.
بُعد مهدوی ماجرای امام حسین (ع) شاید پررنگ‎ترین ماجرای قیام ایشان باشد که نیاز است در آن دقت و واکاوی صحیحی صورت گیرد. اهمیت این مسأله تا حدی است که آخرین خطبه امام(ع) برای اصحاب در روز عاشورا بحث رجعت، آخرالزمان و سرزمین سرزمین ظهور بود.
ما متولدین روزهای و سالهای اخر جنگ ایران و عراق و آن معرکه حق و باطل که نبرد را ندیده ایم بهترین توصیفها را از این نبرد دوران ساز از صدای سید مرتض ی آوینی داریم.
یادداشتهای اختصاصی صبح رزن از ناگفته های عاشورا//
«بشر» پسر عمرو بن احدوث، از مردم «حضرموت» و از قبیله کنده بود.
دقت شود که نباید آدرس غلط بدهیم. کنسرت و فوتبال و چه و چه به اندازه‌ی خودشان مهم‌اند، اما مسأله‌ی یمن و جنایات 19 ماهه‌ی آل سعود در این کشور هیچ وقت به اندازه‌ی مسأله‌ی کنسرت و فوتبال، ضریب و اهمیت نیافته است.

صفحه‌ها