نمایش 61 - 70 از 305
علی سلیمانیان
در فتنه‌ی جمل که شیطان سپاهش را در اوج شکوه گرد آورده بود، در میدانی پرغبار، و آن‌گاه که کم‌کم داشت گرد یأس بر اردوگاهِ حق می‌نشست، امام(ع) پرچم فتح را به محمد بن حنفیه داد و فرمود:
آن کسانی که تفاله‌های بازمانده‌ از دوران غلبه‌ استکبارند و هرکسی که دنبال آنهاست، همفکر آنهاست، بله، اینها با انقلاب بدند...
برای شناسایی ماهیت‌ و نقش احزاب در جامعه سیاسی آمریکا،باید به این پندار مشهور در این‌جامعه سیاسی توجه داشت که‌ نظام سیاسی ظاهرا دموکراتیک،بدون احزاب‌ سیاسی مفهومی نـدارد.پس حکومت حزبی را در این‌جامعه می‌توان به عنوان شاخص اصلی‌ نظام سیاسی مستقر‌ در‌ این کشور تلقی کرد.
اینکه جناب نوبخت اعلام میکند دولت حامی محصولات تراریخته است یک مساله و اینکه منتقدان این محصولات پرمساله را مخالفان پیشرفت و علم معرفی می کند، موضوع دیگری است.
فصل الخطاب يعني پايان بحث و عمل به حجت، نه آغاز مجادله، مصادره به مطلوب و قيل و قال. اكنون براي كسي در پي عمل به تكليف است، تكليف روشن است.
نقد سازنده اضلاعی دارد و عدم توجه به حتی یک مورد؛ نقد را از اهداف خود دور می کند و چه بسا در خدمت تحقق اهداف دشمن که همان ضربه زدن به آرمان های نظام جمهوری اسلامی و تحقق تمدن اسلامی است.
گذر از «خسارت محض» با چشم‌پوشی بر «شروط نه‌گانه»
پروژه‌ی نسبت دادن برجام به رهبری در وهله‌ی اول به منظور بی‌تفاوت ساختن بدنه‌ی مردم صورت می‌گیرد و در گام دو با هدف مسکوت نگه‌داشتن منتقدان و قرار دادن آنان در مقابل یک امضاء.
همه شعار ازدواج آسان سر می دهند اما عجیب آنکه این ازدواج، قصد آسان شدن ندارد. هنوز برای خیلی از جوانان رسیدن به همسر مناسب، پر پیچ و خم و دشوار است.
یادداشت کیهان/حسین شریعتمداری
سران و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ نیز که برخی از آنان مصداق بی‌چون و چرای مفسد فی‌الارض هستند، از مردم به خاطر جنایت‌های شرم‌آوری که مرتکب شده‌اند، عذرخواهی کنند، اگرچه پوزش آنها نمی‌تواند و نباید مانع از مجازات قانونی آنان باشد.
به عنوان مثال برخی گمان می کنند قربانی روز عید قربان مخصوص کسی است که قبلا به حج رفته و حاجی شده اند و تنها چنین کسانی باید هر ساله در روز عید قربان گوسفندی را قربانی کنند.

صفحه‌ها